สส.-สว.ยื่น 3 ร่าง แก้ไขรธน.

สส.-สว.ยื่น 3 ร่าง แก้ไขรธน.

สส.- สว.ยื่น 3 ร่างแก้ไขรธน. ขุนค้อนยันไม่รวมร่างแก้ 291 ปล่อยค้างต่อวาระ 3 ปัดเดินเกมตามทักษิณ ไม่กังวลร้องต้านเเก้ม.68 ชี้สส.-สว.ได้รับฉันทามติจากปชช. 

นายดิเรก ถึงฝั่ง สว.นนทบุรี นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.นทบุรี และนายประสิทธิ์ โพธสุธน สว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่ม สว.เลือกตั้งและสส.พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลกว่า 20 คนเข้ายื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 3 ร่างต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมทั้ง 3 ร่าง แบ่งเป็น 

1.ร่างแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68 เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และยกเลิกการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง และยกเลิกวรรค 2 ของมาตรา 237 โดยยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.

2.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมารา 190 เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญา กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

3.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 111, 112, 115, 117, 118, 120 และ มาตรา 241 และยกเลิกมาตรา 113 และ 114 โดยกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของ สว.

นายอุดมเดช กล่าวว่า ทั้ง 3 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมี สส.พรรคเพื่อไทยและสว.ทั้งกลุ่มเลือกตั้งและกลุ่มสรรหาบางส่วนเข้าชื่อเสนอร่าง โดยร่างที่ 1 มีสส.พรรคเพื่อไทยเข้าชื่อ 248 คน และ สว.อีก 60 คน ร่างที่ 2 มีสส.พรรคเพื่อไทยเช้าชื่อ 248 คนและสว. 62 คน และร่างที่ 3 มี สส.พรรคเพื่อไทยเข้าชื่อ 248 คน และสว.อีก 55 คน

ด้านนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า หลังจากรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาจะใช้เวลาพิจารณา 1 สัปดาห์ก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภา พร้อมยืนยันว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เดินตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สไกป์มายังที่ประชุมพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการยื่นแก้กฎหมายตามสิทธิ์ของสมาชิกในการเข้าชื่อเสนอร่าง ส่วนตัวได้ทำตามหน้าที่ของประธานสภาเท่านั้น

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ไม่กังวลหากมีผู้ร้องเรียนกรณีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 68 เพราะอย่าลืมว่าสมาชิกรัฐสภาได้รับฉันทามติจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ยืนยันว่าเดินตามกระบวนการทุกขั้นตอน และในระบอบประชาธิปไตยดุลยพินิจขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภา อย่างไรก็ตามมองว่าการยื่นครั้งนี้ไม่ได้เป็นการต่างตอบแทนของฝ่ายการเมือง สส.และ สว.แต่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการเสนอแก้

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ย้ำว่าการยื่นร่างแก้ไขรายมาตราไม่เกี่ยวข้องกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ที่ค้างพิจารณาในวาระ 3 เพราะเป็นคนละกรณีและโดยรัฐธรรมนูญจะนำมาพิจารณารวมกันไม่ได้ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 291 ยังต้องค้างพิจารณาต่อไป ส่วนร่างแก้ไขรายมาตราที่เพิ่งเสนอมานั้นจะเข้าสู่การพิจารณารับหลักการในวาระแรก 


ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวโซเซียลออนไลน์ได้ ที่

>> Twitter@truelifenews << หรือ >> http://twitter.com/truelifenews <<

ขอบคุณข้อมูล     undefined 
วันที่ 20/3/2556 เวลา 15.22 น.
สถานที่ : รัฐสภา

COMMENT