มติ กนย. เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ ดันราคายาง 90 บ./ก.ก.

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มีมติให้เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ จากเดิม 1,260 บาท/ไร่  พร้อมดันราคายาง 90 บ.ต่อก.ก.

มติ กนย. เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ ดันราคายาง 90 บ./ก.ก.

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) มีมติให้เพิ่มเงินช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ จากเดิม 1,260 บาท/ไร่ รวมทั้งขยายการช่วยเหลือจาก 10 ไร่ เป็น 25 ไร่ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 2.12 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 10 ก.ย.นี้

"อัตราการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตที่ไร่ละ 2,520บาท เมื่อคำนวณแล้วจะทำให้ราคายางเทียบเคียงกับฐานที่ 90 บาทต่อก.ก.ตามที่เกษตรกรเรียกร้อง โดยคิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับเพิ่มประมาณ 12 บาท/ก.ก. จากเดิมที่การช่วยเหลือ 1,260 บาท ต่อไร่ จะคิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับที่ 6บาท/ ก.ก." นายกิตติรัตน์กล่าว


  ติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อีกช่องทาง ที่
มติ กนย. เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ ดันราคายาง 90 บ./ก.ก. มติ กนย. เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเป็น 2,520 บาท/ไร่ ดันราคายาง 90 บ./ก.ก.
 FB : TrueLifefan  TW : Truelifeweb
 
 
 
ขอบคุณข้อมูล ทีนิวส์

ภาพ จาก อินเทอร์เน็ต

วันที่ 9/9/56 เวลา 21.59 น.
COMMENT